Inspectiemanagement Nederland,
een netwerk dat werkt!

Klik hier om in te loggen op uw Lex-account

In de inspectiemarkt is het zoeken geblazen!

Het beroep van bouwkundig inspecteur is niet formeel beschermd mag dus door iedereen worden uitgeoefend zonder toestemming van een bevoegd autoriteit. Het ontbreken van formele kaders werkt wildgroei in de hand en maakt het voor echte professionals lastig zich te onderscheiden.

Het afbreukrisico voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers van inspecties is hoog. Verkeerde keuzes kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De prijs van de dienstverlening biedt geen houvast. Goedkoop kan duurkoop zijn en duurkoop hoeft niet goed te zijn.

Intermediaire partijen, als makelaars en hypotheekadviseurs, zijn door jarenlange ervaring vaak beter ingevoerd in de lokale markt, maar worstelen met hun onafhankelijke positie als ze inspecteurs uit hun eigen netwerk direct aanbevelen.

---------------------------------------------------------

Nieuwsbericht: 22 juni staat I-NL op de NEVACON

Zet het in je agenda en kom ook even langs bij onze stand op de NEVACON in Barneveld (Midden Nederland Hallen). We staan samen met het NRBI op het vastgoedcongres van VBO. We vertellen je graag meer over de mogelijkheid om Register bouwkundig inspecteurs in te schakelen voor het uitvoeren van bouwtechnische inspecties. Of we helpen je met het activeren van jouw account op onze zoekmachine op expertiseniveau. (LEXtool) Het Nederlands Vastgoed Congres (NeVaCon) is hét vastgoedevent waar alles draait om kennis delen, inspiratie en netwerken. Het is voor iedereen in de vastgoedsector duidelijk dat de huidige ontwikkelingen om vernieuwende energie en kennis, extra inspanning en sterkere samenwerking vraagt. De belangrijkste ontwikkelingen en de nieuwste trends worden in een groot aantal sessies gepresenteerd. Doen en ervaren zijn de kernwoorden van dit vastgoedevent. Geef uw netwerk en organisatie een boost in deze dynamische tijd en kom in beweging! Mis NeVaCon 2018 niet. Tot de 22e!

---------------------------------------------------------

Duidelijkheid en draagvlak en het kaf van het koren scheiden

De boodschap van een onafhankelijke stichting NRBI is warm ontvangen. Kijk naar het filmpje, klik hier!

Wie zijn wij?

Inspectiemanagement Nederland is een onafhankelijke netwerkmanagementorganisatie. Experts die zich aansluiten brengen we voortdurend in contact met potentiele opdrachtgevers. Opdrachtgever en opdrachtnemer beslissen zelf of ze samen ‘zaken doen’. i-NL helpt door de dienstverlening eenvoudig te ontsluiten en door heldere kaders, voorschriften en richtlijnen te bieden. En omdat we de opdrachtgever in een gemanagede omgeving empoweren zelf de expert te kiezen, waarborgen we ook de onafhankelijkheid van de intermediairs.

De mannen achter i-NL komen beide uit de vastgoed- en inspectiemanagementbranche. Ze kennen het werk en het werkveld door en door en weten als geen ander dat een organisatie als i-NL node wordt gemist. Daarom hebben Alexander en Vincent besloten de handen ineen te slaan.

Alexander Boele

Alexander Boele

Alexander Boele heeft zijn eigen bouwkundig consultancybureau en is daarvoor lang actief geweest in (het professionaliseren van) inspectiemanagement organisaties. Alexander heeft veel ervaring als technisch bedrijfskundige in vastgoedbranche en tegelijkertijd is hij een ervaren bouwkundig inspecteur. Met verstand van zaken combineert hij met een scherpe kijk op bedrijfsvoering en strategieën de intrinsieke wil om bruggen tussen mensen en organisaties te bouwen.

Vincent Verbruggen

Vincent Verbruggen

Vincent Verbruggen is een echte internet entrepreneur, kansen zien, kansen benutten en creëren dat is zijn kracht binnen ons team. De periode daarvoor als projectleider in de renovatie en als bouwkundig inspecteur heeft  zijn sporen in de bouw verdiend. Hij kent de sector van binnenuit. Zijn ondernemersgeest combineert hij met een tomeloze drive om de klanten te helpen hun positie te verbeteren. Digitalisering en e-business zijn voor Vincent als internet entrepeneur belangrijke bronnen van inspiratie voor nieuwe businessmodellen.

Samen vormen Alexander en Vincent een sterk team waarin ieder zijn waarde heeft en het geheel versterkt. Ze gaan ervoor ‘het netwerk echt te laten werken’. Met i-NL ontzorgen ze daartoe zowel de aanbieders van inspecties als ook de andere zijde van de markt. Daarbij is het voor hen een bewuste keuze goede intermediairs actief te betrekken.

Ons doel!

Het is onze ambitie de verbindende schakel te zijn die in de vastgoedmarkt de dienstverlening van gekwalificeerde inspecteurs via intermediaire kanalen ontsluit voor een keur aan opdrachtgevers. Door regie te voeren op het proces en de kwaliteit van de dienstverlening helpen we de prestaties van de aangesloten experts continu te verbeteren.

De kracht van i-NL

Een netwerk van bouwkundige inspecteurs

Een netwerk van bouwkundige inspecteurs

Bij i-NL hebben we ons toegelegd op het onderhouden van een netwerk van bouwkundig inspecteurs. Stuk voor stuk professionals. We voeren zelf geen inspecties uit maar brengen vraag en aanbod voortdurend bij elkaar. Dat doen we voor een groot aantal opdrachtgevers middels een strak gemanaged proces over de digitale snelweg. Snel, veilig en eenvoudig. Zo ontzorgen we opdrachtgever, opdrachtnemer en intermediaire partij.

Gedragscode

Gedragscode

Natuurlijk hebben we verstand van de inhoud. Bij i-NL kennen we het klappen van de zweep en zijn daardoor in staat heldere en transparante eisen te stellen aan het werk. i-NL bewaakt de klanttevredenheid van de opdrachtgevers door toe te zien op de naleving van afspraken. Alle aangesloten professionals houden zich aan onze gedragscode.

Geverifieerde experts (NRBI)

Geverifieerde experts (NRBI)

Opdrachtgevers hebben via i-NL houvast. Ze weten wat ze van de expert mogen verwachten. En de bouwkundig inspecteur kan er gerust op zijn dat i-NL erop toeziet dat er geen pseudo-experts in het netwerk komen. We scheiden het kaf van het koren door ‘controle aan de poort’ en ‘permanent toezicht bij de uitvoering’.

Gezonde marktwerking

Gezonde marktwerking

Uiteraard bepaalt de expert zelf de prijs van zijn eigen dienstverlening. De aangesloten experts zijn onafhankelijk en zelfstandig. i-NL stuurt niet op het tarief en maakt deze wel transparant inzichtelijk. Dat maakt gezonde marktwerking mogelijk die ertoe leidt dat opdrachtgevers een faire prijs betalen en de expert en intermediair een faire beloning ontvangen.

Gevalideerde inspecties

Gevalideerde inspecties

Bij I-NL valideren wij de uitgevoerde inspecties. Dit doen wij om dat wij als afhandeling en validatie organisatie kwaliteit van inspecteren hoog in het vaandel hebben staan.

Een validatie, de kwaliteitsmeting, van uitgevoerde bouwkundige inspecties betekent dat de rapporten van de inspecteurs periodiek en steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Zowel door interne audits als door controles in het veld. Alle inspecties worden vastgelegd in onze centrale database geregistreerd.

Rapporteren en inspecteren

Rapporteren en inspecteren

Inspecties worden uitgevoerd conform onze richtlijn voor het goed uitvoeren van inspecties worden door de aangesloten inspecteurs. Het gaat om inspecteren met de juiste toon en diepgang van de advisering. Beoordelen op functionaliteit staat voorop. Daarnaast worden rapporten door de inspecteurs vervaardigd met gebruik van ons keuringsformat. Een uniforme en online te gebruiken inspectie software is dus een must!

Aansluiten als inspecteur?

Bij I-NL zorgen wij ervoor dat inspecteurs deel uitmaken van een netwerk, een netwerk dat werkt.

Een i-NL inspecteur, daar zorgen wij voor! Wij helpen de inspecteur bij de uitvoering van de inspectie. Dit doen wij door:

  • Bemiddeling van inspecties
  • Diverse opdrachten uit de branche
  • Verzekerd inspecteren
  • Hulp bij verstoringen
  • Facturatieproces
  • Uniforme keuringsformat
  • Online inspectie tool
Klik hier om je aan te meldenof stel een vraag

Inspecteurs welke zijn aangesloten bij het NRBI en daarbij voldoen aan de gestelde toelatingscriteria, zullen in overleg worden opgenomen in het netwerk van I-NL. Als registerinspecteur mag deze persoon de titel RBi dragen en kan worden ingezet bij inspecties welke een hoge mate van kwaliteit vereisen. Dit betekent ook dat deze inspecteurs op de expertise rotonde (de LEX-tool) zichtbaar worden gemaakt voor allerlei opdrachten uit diverse hoeken van de inspectiebranche.

Knowledge-Process-Outsourcing-Online = de LEX-tool

Knowledge Process Outsourcing (KPO) - Het aan een dienstverlener overdragen van het beheer en/of de uitvoering van een bedrijfsproces op het gebied van bepaalde kennis en/of informatie.

Bij gebruik van de LEX-tool geldt “Online” hierbij als aanvulling. Door middel van het beschikbaar stellen van een netwerk van experts online kunt u altijd en overal uw dossier inzien en/of expertise aanvragen. 24/7!

Lees meer op lextool.eu

NRBI

Inspectiemanagement Nederland (i-NL) is het uitvoerend orgaan van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteur (NRBI). In deze hoedanigheid toetst I-NL voor stichting NRBI of de aangesloten inspecteurs hun werkzaamheden uitvoeren conform door het NRBI opgestelde eisen en richtlijnen.

Een keuring met het Rbi-stempel geeft daardoor meer zekerheid aan geldverstrekkers, intermediairs en consumenten, die redelijkerwijs mogen verwachten dat de rapportages van door het NRBI gecertificeerde bouwkundigen een goed inzicht geven van de bouwkundige staat van het gekeurde object.

Alleen bouwkundige inspecteurs die aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het aanmelden bij het NRBI.

Lees meer op nrbi.nl